Una breu crònica que documenta el flux de treball a Olot i la Garrotxa amb el punt de partida d'una futura "ultraciutat" que és al mateix temps urbana …
La societat està testimoniant una sèrie de canvis fonamentals en com vivim, treballem, coneixem i comprenem el món contemporani.
un art i un ofici present a totes les cultures i civilitzacions
La sociedad está testimoniando una serie de cambios fundamentales sobre cómo vivimos, trabajamos, conocemos y comprendemos el mundo contemporáneo
Can Trona-Centre de Cultura i Natura, la programació, les accions i els projectes
El paisatge, la participació, els efectes de proximitat i de distància propis dels processos de visibilitat.
Quan diem el nom d’una ciutat, el nostre cervell activa una pluja d’imatges que l’evoquen. París, Londres, Roma, Nova York, Xangai, Buenos Aires.
L’aparició de nous mitjans de comunicació ha relegat les campanes a un paper molt secundari en la transmissió de la informació.
Un paisatge que evoluciona amb el ritme de les estacions. Un paisatge que marca el pas de la vida en els territoris de la Conca de Barberà i les comarq…
El foc, l’inici de l’evolució, de la tecnologia i de la cultura; i també el nostre entorn natural, el paisatge volcànic
Sobre el conversatori de “Les pervivències olfactives a Barcelona per l'exposició Les Cares de Barcelona”, Museu Etnològic i de Cultures del Món de Bar…
Society is witness to a set of fundamental changes concerning how we live, work, comprehend and understand the contemporary world.