Una breu crònica que documenta el flux de treball a Olot i la Garrotxa amb el punt de partida d'una futura "ultraciutat" que és al mateix temps urbana i rural, abasta la natura, està connectada...
La societat està testimoniant una sèrie de canvis fonamentals en com vivim, treballem, coneixem i comprenem el món contemporani.
un art i un ofici present a totes les cultures i civilitzacions
La sociedad está testimoniando una serie de cambios fundamentales sobre cómo vivimos, trabajamos, conocemos y comprendemos el mundo contemporáneo
Can Trona-Centre de Cultura i Natura, la programació, les accions i els projectes
El paisatge, la participació, els efectes de proximitat i de distància propis dels processos de visibilitat.
Quan diem el nom d’una ciutat, el nostre cervell activa una pluja d’imatges que l’evoquen. París, Londres, Roma, Nova York, Xangai, Buenos Aires.
L’aparició de nous mitjans de comunicació ha relegat les campanes a un paper molt secundari en la transmissió de la informació.
See all